Bảo quản rau bằng cách nào để được tươi lâu

Khi mua rau về ăn không hết mà ta lại không có tủ lạnh. Bạn hãy cho rau vào trong lá bắp cải già khô, bọc kín rồi buộc lại, rau sẽ tươi lâu hơn.

bảo quản rau tươi

bảo quản rau tươi

Nhưng bạn nhớ để nơi râm mát và không được để nước dây vào