cặp nhiệt độ

Hướng dẫn chi tiết cách sử dụng cặp nhiệt độ để đo khi bé bị sốt.

Hướng dẫn chi tiết cách sử dụng cặp nhiệt độ( nhiệt kế) để đo khi bé bị sốt. Ở trong các gia đình có em bé thì cặp nhiệt độ là vật dụng không thể thiếu, cặp nhiệt độ để theo dõi nhiệt độ trên cơ thể em bé khi bị ốm, sốt, kết quả khi cặp nhiệt độ sẽ cho ta chẩn đoán được tình hình sức khỏe của…

Xem chi tiết